Zie ons privacybeleid

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

Nota prawna i warunki użytkowania

W tym miejscu UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Hamiltons Moraira Jako strona odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych portalu www.moraira-hamiltons.net, w tym z udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.moraira-hamiltons.net ("Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków i Zasad obowiązujących w danym momencie na portalu www.moraira-hamiltons.net.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.


Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.


Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.


">

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.


Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.


Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.


">

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.


Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.


GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.


Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.


Nota prawna i warunki użytkowania

W tym miejscu UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Hamiltons Moraira Jako strona odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych portalu www.moraira-hamiltons.net, w tym z udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.moraira-hamiltons.net ("Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków i Zasad obowiązujących w danym momencie na portalu www.moraira-hamiltons.net.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.


Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.


Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.


Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.


">

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

Nota prawna i warunki użytkowania

W tym miejscu UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Hamiltons Moraira Jako strona odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych portalu www.moraira-hamiltons.net, w tym z udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.moraira-hamiltons.net ("Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków i Zasad obowiązujących w danym momencie na portalu www.moraira-hamiltons.net.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

Nota prawna i warunki użytkowania

W tym miejscu UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Hamiltons Moraira Jako strona odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych portalu www.moraira-hamiltons.net, w tym z udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.moraira-hamiltons.net ("Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków i Zasad obowiązujących w danym momencie na portalu www.moraira-hamiltons.net.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.


Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.


Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

Nota prawna i warunki użytkowania

W tym miejscu UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Hamiltons Moraira Jako strona odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązujemy się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych portalu www.moraira-hamiltons.net, w tym z udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.moraira-hamiltons.net ("Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków i Zasad obowiązujących w danym momencie na portalu www.moraira-hamiltons.net.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA


Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje fakt, że dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z www.moraira-hamiltons.net. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że jest to dozwolone przez prawowitych właścicieli;Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika www.moraira-hamiltons.net mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których wyłącznym właścicielem jest www.moraira-hamiltons.net, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a www.moraira-hamiltons.net wykorzystuje bezpieczny kanał, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

REKLAMACJE

www.moraira-hamiltons.net informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów. Użytkownicy mogą składać reklamacje, prosząc o formularz reklamacyjny lub wysyłając wiadomość e-mail na adres moraira@moraira-hamiltons.net, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz uzasadnienie reklamacji.

Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: moraira@moraira-hamiltons.net, ewentualnie załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupione w dniu: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko w przypadku złożenia na papierze): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może Cię to zainteresować, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, aby złożyć skargę, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia {{strony internetowej}}, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.moraira-hamiltons.net.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treść (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja tego samego), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa hiszpańskiego. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności www.moraira-hamiltons.net wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, lub wskazanie reprezentacji, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytacja wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony www.moraira-hamiltons.net mogą zawierać linki do innych stron internetowych i treści należących do osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. www.moraira-hamiltons.net w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Podobnie, użytkownik znajdzie na tej stronie, strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje dostarczane na tych sponsorowanych stronach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na tych stronach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z polityką prywatności linków partnerskich.

Użytkownik, który zamierza utworzyć jakiekolwiek łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.moraira-hamiltons.net, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę www.moraira-hamiltons.net. Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między www.moraira-hamiltons.net a właścicielem strony, na której ustanowiono łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.moraira-hamiltons.net jej treści lub usług.

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie internetowej i mają prawo do komentowania w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z tematyką tej strony internetowej, które zawierają zniesławienie, zniewagi, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków nie będą akceptowane. Komentarze zawierające ewidentnie mylące lub fałszywe informacje będą również usuwane, podobnie jak komentarze zawierające dane osobowe, takie jak prywatne adresy lub numery telefonów, oraz naruszające naszą politykę ochrony danych.

Komentarze stworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy, a także wszystko, co można uznać za spam, również nie będą dozwolone.

Anonimowe komentarze, a także komentarze napisane przez tę samą osobę pod różnymi pseudonimami, nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub zajęcie stanowiska przez innego użytkownika, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

 •    Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
 •    Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 •    Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 •    Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
 •    Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między www.moraira-hamiltons.net a Użytkownikami usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu www.moraira-hamiltons.net, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

W imieniu zespołu Hamiltons Moraira dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Informacji prawnej.

PRYWATNOŚĆ

Administrator danych - kto jest administratorem danych?

Tożsamość: Inmo Hamiltons Real Estate SL

Zarejestrowany adres: Ctra Moraira-Calpe Nº15, Bajo, Moraira, Alicante, 03724

IDENTYFIKATOR PODATKOWY: B56843527

Numer telefonu: 0034 966 491 883

E-mail: moraira@moraira-hamiltons.net

Kontakt: Nicholas Coleman

Nazwa domeny: www.hamiltonsoflondon.net

Cele - w jakich celach przetwarzamy dane użytkownika?

Zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 informujemy, że będziemy przetwarzać przekazane nam dane w celu:

 •    Zarządzać kontraktowaniem usług, które realizujesz za pośrednictwem Platformy, a także odpowiednim fakturowaniem i dostawą.
 •    Okresowego wysyłania informacji o usługach, wydarzeniach i nowościach związanych z działalnością prowadzoną przez Inmo Hamiltons Real Estate SL, w dowolny sposób (telefonicznie, pocztą lub e-mailem), chyba że wskazano inaczej lub użytkownik sprzeciwi się lub cofnie swoją zgodę.
 •    Wysyłanie informacji handlowych i/lub promocyjnych związanych z sektorem zakontraktowanych usług i wartością dodaną dla użytkowników końcowych, o ile nie wskazano inaczej lub o ile użytkownik nie sprzeciwi się lub nie cofnie swojej zgody.
 •    W celu przestrzegania prawnie ustanowionych obowiązków, a także w celu weryfikacji zgodności ze zobowiązaniami umownymi, w tym zapobiegania oszustwom.
 •    Przekazywanie danych agencjom i organom, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

Kategorie danych - Jakie dane przetwarzamy?

W związku z wyżej wymienionymi celami Inmo Hamiltons Real Estate SL zarządza następującymi kategoriami danych:

 •    Dane identyfikacyjne
 •    Metadane komunikacji elektronicznej
 •    Dane informacji handlowych. W przypadku, gdy użytkownik podaje dane osób trzecich, oświadcza, że posiada ich zgodę i zobowiązuje się do przekazania im informacji zawartych w niniejszej klauzuli, zwalniając Inmo Hamiltons Real Estate SL z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 •    Inmo Hamiltons Real Estate SL może jednak przeprowadzać kontrole w celu zweryfikowania tego faktu, przyjmując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Zgodność z prawem - jaka jest zgodność z prawem przetwarzania danych?

Przetwarzanie danych w celu wysyłania okresowych biuletynów (newsletterów) dotyczących usług, wydarzeń i wiadomości związanych z naszą działalnością zawodową opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, wyraźnie wymaganej do przeprowadzenia takiego przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto zasadność przetwarzania danych związanych z ofertami lub współpracą opiera się na zgodzie użytkownika, który przesyła swoje dane, którą może wycofać w dowolnym momencie, chociaż może to wpłynąć na ewentualną płynną komunikację i utrudnienie procesów, które chce przeprowadzić.

Wreszcie, dane mogą być wykorzystywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych mających zastosowanie do Inmo Hamiltons Real Estate SL.

Okres przechowywania danych - jak długo będziemy przechowywać dane użytkownika?

Inmo Hamiltons Real Estate SL będzie przechowywać dane osobowe użytkowników tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile nie odwołają oni udzielonych zgód. Następnie, w razie potrzeby, będzie przechowywać informacje zablokowane przez prawnie ustalone okresy.

Odbiorcy Komu będą przekazywane dane użytkownika?

Dostęp do danych użytkownika mogą uzyskać dostawcy, którzy świadczą usługi na rzecz Inmo Hamiltons Real Estate SL, takie jak usługi hostingowe, narzędzia marketingowe i systemy treści lub inni specjaliści, gdy taka komunikacja jest wymagana przez prawo lub w celu realizacji zakontraktowanych usług.

Inmo Hamiltons Real Estate SL zawarła odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z każdym z dostawców, którzy świadczą usługi na rzecz Inmo Hamiltons Real Estate SL, w celu zagwarantowania, że dostawcy ci będą przetwarzać dane użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Mogą one również zostać przekazane Państwowym Siłom Bezpieczeństwa i Korpusowi w przypadkach, gdy istnieje taki obowiązek prawny.

Banki i instytucje finansowe, w celu odbioru usług.

Organy administracji publicznej posiadające kompetencje w sektorach działalności, jeśli tak stanowią obowiązujące przepisy.

Bezpieczeństwo informacji - Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu ochrony danych użytkownika?

W celu ochrony różnych rodzajów danych odzwierciedlonych w niniejszej polityce prywatności, wdroży niezbędne techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie, manipulacji, rozpowszechnianiu lub zmianie.

Szyfrowanie komunikacji między urządzeniem użytkownika a serwerami Inmo Hamiltons Real Estate SL.

 •    Szyfrowanie informacji na własnych serwerach Inmo Hamiltons Real Estate SL.
 •    Inne środki zapobiegające dostępowi osób trzecich do danych użytkownika.
 •    W przypadkach, w których Inmo Hamiltons Real Estate SL posiada dostawców usług w zakresie utrzymania platformy, którzy znajdują się poza Unią Europejską, te międzynarodowe transfery zostały uregulowane zgodnie z zobowiązaniem Inmo Hamiltons Real Estate SL do ochrony, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Prawa - Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który przekazuje nam swoje dane i w jaki sposób może z nich skorzystać?

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Inmo Hamiltons Real Estate SL przetwarza jego dane osobowe.

Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Inmo Hamiltons Real Estate SL zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Użytkownik może również skorzystać z prawa do przenoszenia danych, a także wycofać udzielone zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem moraira@moraira-hamiltons.net.

Na koniec informujemy, że użytkownik może kierować wszelkie roszczenia wynikające z przetwarzania jego danych osobowych do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych i innych właściwych organów publicznych.

Modyfikacja polityki prywatności

Inmo Hamiltons Real Estate SL może modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, publikując kolejne wersje na Stronie Internetowej. W każdym przypadku Inmo Hamiltons Real Estate SL powiadomi z wyprzedzeniem o wszelkich modyfikacjach niniejszej polityki, które mają wpływ na użytkowników, aby mogli je zaakceptować.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień 27.12.2020 r. Inmo Hamiltons Real Estate SL (Hiszpania). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli chcesz, możesz również zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

Geolokalizacyjne pliki cookie

Te pliki cookie służą do ustalenia, w jakim kraju znajduje się użytkownik, gdy żąda usługi. Ten plik cookie jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do kierowania treści do lokalizacji użytkownika.

Rejestracyjne pliki cookie

Rejestracyjne pliki cookie są generowane po zarejestrowaniu lub późniejszym zalogowaniu się użytkownika i służą do identyfikacji użytkownika w usługach w następujących celach:

Utrzymanie identyfikacji użytkownika, tak aby w przypadku zamknięcia przez niego usługi, przeglądarki lub komputera i ponownego wejścia do tej usługi w innym czasie lub innego dnia, użytkownik nadal był identyfikowany, co ułatwi mu przeglądanie stron bez konieczności ponownej identyfikacji. Tę funkcję można usunąć, jeśli użytkownik kliknie funkcję [zamknij sesję], dzięki czemu ten plik cookie zostanie usunięty, a następnym razem, gdy użytkownik wejdzie do usługi, będzie musiał się zalogować, aby zostać zidentyfikowanym.

Sprawdzenie, czy użytkownik jest upoważniony do dostępu do niektórych usług, na przykład do udziału w konkursie.

Ponadto niektóre usługi mogą wykorzystywać łączniki z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Twitter. Gdy użytkownik rejestruje się w usłudze za pomocą danych uwierzytelniających z sieci społecznościowej, upoważnia sieć społecznościową do przechowywania trwałego pliku cookie, który zapamiętuje jego tożsamość i zapewnia dostęp do usług do momentu jego wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć ten plik cookie i cofnąć dostęp do usług za pośrednictwem sieci społecznościowych, aktualizując swoje preferencje w określonej sieci społecznościowej.

Analityczne pliki cookie

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę, narzędzie zewnętrznego dostawcy generuje analityczny plik cookie na komputerze użytkownika. Ten plik cookie, który jest generowany tylko podczas wizyty, będzie wykorzystywany podczas przyszłych wizyt w usługach Hamiltons Moraira w celu anonimowej identyfikacji odwiedzającego. Główne realizowane cele to:

Umożliwienie anonimowej identyfikacji przeglądających użytkowników za pośrednictwem pliku cookie (identyfikuje on przeglądarki i urządzenia, a nie osoby), a tym samym przybliżone zliczanie liczby odwiedzających i ich tendencji w czasie.

Zidentyfikować anonimowo najczęściej odwiedzane treści, a tym samym bardziej atrakcyjne dla użytkowników Wiedzieć, czy użytkownik, który uzyskuje dostęp, jest nowy, czy powtarza wizytę.

Ważne: O ile użytkownik nie zdecyduje się zarejestrować w usłudze Hamiltons Moraira, plik cookie nigdy nie będzie powiązany z żadnymi danymi osobowymi, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Te pliki cookie będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, aby pomóc zoptymalizować doświadczenie użytkownika na stronie.

Reklamowe pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie umożliwia rozszerzenie informacji o reklamach wyświetlanych każdemu anonimowemu użytkownikowi w usługach Hamiltons Moraira. Przechowują one między innymi czas trwania lub częstotliwość wyświetlania pozycji reklamowych, interakcje z nimi lub wzorce przeglądania i/lub zachowania użytkownika, ponieważ pomagają stworzyć profil zainteresowań reklamowych. W ten sposób umożliwiają oferowanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika.

Reklamowe pliki cookie stron trzecich

Oprócz reklam zarządzanych przez Hamiltons Moraira na stronach Hamiltons Moraira w jej usługach, strony Hamiltons Moraira oferują reklamodawcom możliwość wyświetlania reklam za pośrednictwem stron trzecich ("Serwery reklam"). W ten sposób te strony trzecie mogą przechowywać pliki cookie wysyłane z serwisów Hamiltons Moraira z przeglądarek użytkowników, a także uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nich danych.

Firmy generujące te pliki cookie mają własne polityki prywatności. Obecnie witryny Hamiltons Moraira korzystają z platformy Doubleclick (Google) do zarządzania tymi usługami. Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick i http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Różne przeglądarki można skonfigurować tak, aby ostrzegały użytkownika o otrzymywaniu plików cookie i, w razie potrzeby, zapobiegały ich instalacji na komputerze. Podobnie, użytkownik może sprawdzić w swojej przeglądarce, które pliki cookie zainstalował i jaka jest data ich wygaśnięcia, a także może je usunąć.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami przeglądarki:

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Jeśli chcesz przestać być śledzony przez Google Analytics, odwiedź stronę:

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej online i prywatności w Internecie można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.youronlinechoices.com/es/

Ochrona danych Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Jak Google Analytics wykorzystuje pliki cookie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

Aktualizacje i zmiany polityki prywatności/cookie

Strony internetowe Hamiltons Moraira mogą modyfikować niniejszą Politykę plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi lub w celu dostosowania tej polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe odwiedzanie tej strony.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce plików cookie, zostaną one przekazane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników.

Polityka dotycząca plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie stron trzecich i własne, aby zapewnić lepsze wrażenia z przeglądania, udostępniać treści w sieciach społecznościowych i uzyskiwać statystyki użytkowników.

Możesz zapobiec pobieraniu plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Jako właściciel tej witryny informujemy, że nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych z plików cookie, tworzymy jedynie ogólne statystyki odwiedzin, które nie obejmują żadnych danych osobowych.

Bardzo ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką dotyczącą plików cookie i zrozumiał, że jeśli będzie kontynuował przeglądanie, uznamy, że akceptuje jej stosowanie.

Zgodnie z warunkami zawartymi w artykule 22.2 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, kontynuowanie przeglądania oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z wyżej wymienionych mechanizmów.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest {{strona internetowa}}, której właścicielem jest {{firma}}. - Ctra. Moraira - Calpe No. 15
03724 Moraira (Alicante).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to zestaw danych, które serwer umieszcza w przeglądarce użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających witrynę. Innymi słowy, są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym komputera i służą do identyfikacji użytkownika, gdy ponownie łączy się ze stroną internetową. Ich celem jest rejestrowanie wizyty użytkownika i przechowywanie pewnych informacji. Ich użycie jest powszechne i częste w Internecie, ponieważ pozwalają stronom działać wydajniej i osiągać większą personalizację i analizę zachowań użytkowników.

Jakie są rodzaje plików cookie?

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej są plikami sesyjnymi i plikami cookie stron trzecich i umożliwiają nam przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących języka, rodzaju używanej przeglądarki i innych ogólnych cech wstępnie zdefiniowanych przez użytkownika, a także monitorowanie i analizowanie wykonywanych czynności w celu wprowadzania ulepszeń i świadczenia naszych usług w bardziej wydajny i spersonalizowany sposób.

Pliki cookie, w zależności od ich trwałości, można podzielić na sesyjne i stałe. Te, które wygasają, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Te, które wygasają w zależności od tego, kiedy cel, dla którego są używane, zostanie osiągnięty (na przykład, aby użytkownik pozostał zidentyfikowany w usługach Inmo Hamiltons Real Estate SL lub gdy zostaną ręcznie usunięte).

Nazwa Typ Wygaśnięcie Cel Klasa __utma Strona trzecia (Google Analytics) 2 lata Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Niewykluczone __utmb Strona trzecia (Google Analytics) 30 minut Służy do określania nowych sesji lub wizyt Niewykluczone __utmc Strona trzecia (Google Analytics) Na koniec sesji Skonfigurowany do użytku z Urchin Niewykluczone __utmz Strona trzecia (Google Analytics) 6 miesięcy Przechowuje pochodzenie lub kampanię, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny Niewykluczone

Dodatkowo, w zależności od celu, pliki cookie można sklasyfikować w następujący sposób:

Wydajnościowe pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie zapamiętuje preferencje użytkownika dotyczące narzędzi dostępnych w usługach, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie konfigurować usługi przy każdej wizycie. Przykładowo, ten rodzaj plików cookie obejmuje: Ustawienia głośności dla odtwarzaczy wideo lub dźwięku. Prędkości strumieniowania wideo zgodne z przeglądarką użytkownika. Produkty zapisane w "koszyku" w usługach handlu elektronicznego, takich jak sklepy.

Geolokalizacyjne pliki cookie

Te pliki cookie służą do ustalenia, w jakim kraju znajduje się użytkownik, gdy żąda usługi. Ten plik cookie jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do kierowania treści do lokalizacji użytkownika.

Rejestracyjne pliki cookie

Rejestracyjne pliki cookie są generowane po zarejestrowaniu lub późniejszym zalogowaniu się użytkownika i służą do identyfikacji użytkownika w usługach w następujących celach:

Utrzymanie identyfikacji użytkownika, tak aby w przypadku zamknięcia przez niego usługi, przeglądarki lub komputera i ponownego wejścia do tej usługi w innym czasie lub innego dnia, użytkownik nadal był identyfikowany, co ułatwi mu przeglądanie stron bez konieczności ponownej identyfikacji. Tę funkcję można usunąć, jeśli użytkownik kliknie funkcję [zamknij sesję], dzięki czemu ten plik cookie zostanie usunięty, a następnym razem, gdy użytkownik wejdzie do usługi, będzie musiał się zalogować, aby zostać zidentyfikowanym.

Sprawdzenie, czy użytkownik jest upoważniony do dostępu do niektórych usług, na przykład do udziału w konkursie.

Ponadto niektóre usługi mogą wykorzystywać łączniki z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Twitter. Gdy użytkownik rejestruje się w usłudze za pomocą danych uwierzytelniających z sieci społecznościowej, upoważnia sieć społecznościową do przechowywania trwałego pliku cookie, który zapamiętuje jego tożsamość i zapewnia dostęp do usług do momentu jego wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć ten plik cookie i cofnąć dostęp do usług za pośrednictwem sieci społecznościowych, aktualizując swoje preferencje w określonej sieci społecznościowej.

Analityczne pliki cookie

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę, narzędzie zewnętrznego dostawcy generuje analityczny plik cookie na komputerze użytkownika. Ten plik cookie, który jest generowany tylko podczas wizyty, będzie wykorzystywany podczas przyszłych wizyt w usługach Hamiltons Moraira w celu anonimowej identyfikacji odwiedzającego. Główne realizowane cele to:

Umożliwienie anonimowej identyfikacji przeglądających użytkowników za pośrednictwem pliku cookie (identyfikuje on przeglądarki i urządzenia, a nie osoby), a tym samym przybliżone zliczanie liczby odwiedzających i ich tendencji w czasie.

Zidentyfikować anonimowo najczęściej odwiedzane treści, a tym samym bardziej atrakcyjne dla użytkowników Wiedzieć, czy użytkownik, który uzyskuje dostęp, jest nowy, czy powtarza wizytę.

Ważne: O ile użytkownik nie zdecyduje się zarejestrować w usłudze Hamiltons Moraira, plik cookie nigdy nie będzie powiązany z żadnymi danymi osobowymi, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Te pliki cookie będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, aby pomóc zoptymalizować doświadczenie użytkownika na stronie.

Reklamowe pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie umożliwia rozszerzenie informacji o reklamach wyświetlanych każdemu anonimowemu użytkownikowi w usługach Hamiltons Moraira. Przechowują one między innymi czas trwania lub częstotliwość wyświetlania pozycji reklamowych, interakcje z nimi lub wzorce przeglądania i/lub zachowania użytkownika, ponieważ pomagają stworzyć profil zainteresowań reklamowych. W ten sposób umożliwiają oferowanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika.

Reklamowe pliki cookie stron trzecich

Oprócz reklam zarządzanych przez Hamiltons Moraira na stronach Hamiltons Moraira w jej usługach, strony Hamiltons Moraira oferują reklamodawcom możliwość wyświetlania reklam za pośrednictwem stron trzecich ("Serwery reklam"). W ten sposób te strony trzecie mogą przechowywać pliki cookie wysyłane z serwisów Hamiltons Moraira z przeglądarek użytkowników, a także uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nich danych.

Firmy generujące te pliki cookie mają własne polityki prywatności. Obecnie witryny Hamiltons Moraira korzystają z platformy Doubleclick (Google) do zarządzania tymi usługami. Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick i http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Różne przeglądarki można skonfigurować tak, aby ostrzegały użytkownika o otrzymywaniu plików cookie i, w razie potrzeby, zapobiegały ich instalacji na komputerze. Podobnie, użytkownik może sprawdzić w swojej przeglądarce, które pliki cookie zainstalował i jaka jest data ich wygaśnięcia, a także może je usunąć.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami przeglądarki:

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Jeśli chcesz przestać być śledzony przez Google Analytics, odwiedź stronę:

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie

Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej online i prywatności w Internecie można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.youronlinechoices.com/es/

Ochrona danych Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Jak Google Analytics wykorzystuje pliki cookie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

Aktualizacje i zmiany polityki prywatności/cookie

Strony internetowe Hamiltons Moraira mogą modyfikować niniejszą Politykę plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi lub w celu dostosowania tej polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe odwiedzanie tej strony.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce plików cookie, zostaną one przekazane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników.

Onze kantoren
XALÓEdificio Aloe, Local 2. Av. Joanot Martorell
03727 Xaló (Alicante)
Tel 96 648 1496
info@jalon-hamiltons.net
JÁVEAAv. Lepanto 13
03730 Jávea (Alicante)
Tel 96 579 0803
info@javea-hamiltons.net
© 2024 Hamiltons Moraira - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema